× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZOZ TERMED

Gabinet medycyny szkolnej . Szkoła Podstawowa Nr 42 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Szkolnej "TERMED"

Informacje o komórce

Pozostałe podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej

Gabinet medycyny szkolnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Medycyna szkolna

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna rodzinna


Adres

81-5349970
Rycerska 9
20-552 Lublin

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1